Emner: FIL129 Filosofiske klassikere


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-FILO Bachelorprogram i filosofi


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-FILO Bachelorprogram i filosofi
BAHF-KJØNN Bachelorprogram i kjønnsstudier
BASV-KOGNI Bachelorprogram i kognitiv vitenskap

Aktivt fra 2019


Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: