Emner: JOU100 Introduksjon til journalistikk og akademisk skriving


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-JOU Bachelorprogram i journalistikk


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-JOU Bachelorprogram i journalistikk

Aktivt fra 2022


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: