Emner: KJEM235 Strukturoppklaring av organiske molekyler


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAMN-KJEM Masterprogram i kjemi


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAMN-LÆRE Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk

Aktivt fra 2020


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: