Emner: KUN312 Historiografi og teori


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAHF-KUN Masterprogram i kunsthistorie


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAHF-KUN Masterprogram i kunsthistorie

Aktivt fra 2009


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: