Emner: LING122 Språk og kognisjon


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-SPRKV Bachelorprogram i språkvitenskap


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-SPRKV Bachelorprogram i språkvitenskap
BASV-KOGNI Bachelorprogram i kognitiv vitenskap

Aktivt fra 2011


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: