Emner: PHYS112 Elektromagnetisme I


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-PHYS Bachelorprogram i fysikk


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
5MAMN-ENER Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør)
5MAMN-HTEK Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør)
5MAMN-MTEK Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør)
BAMN-NANO Bachelorprogram i nanoteknologi
BAMN-PHYS Bachelorprogram i fysikk
MAMN-LÆRE Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: