Emner: PHYS206 Statistisk fysikk og termodynamikk


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAMN-PHYS Masterprogram i fysikk


Tilhører studieprogram (i 2022):Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: