Emner: RET100 Innføring i retorikk


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-RET Bachelorprogram i retorikk


Tilhører studieprogram (i 2022):Aktivt fra 2019


Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: