Emner: SAKDI111 Samfunnskunnskapsdidaktikk 2


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRAPED Praktisk-pedagogisk utdanning


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MASV-LÆSF Lektorutdanning med master i sosiologi Fagfellevurdering - program - Høst 2022

Aktivt fra 2017


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: