Emner: SAMPOL103 Politiske ideologier


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-SAPO Bachelorprogram i sammenliknende politikk


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-EUR Bachelorprogram i europastudier
ÅRSV-SAPO Årsstudium i sammenliknende politikk

Aktivt fra 2016


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: