Emner: SOS100B Innføring i sosiologi


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-SOS Bachelorprogram i sosiologi Fagfellevurdering - program - Høst 2022


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MASV-LÆSF Lektorutdanning med master i sosiologi Fagfellevurdering - program - Høst 2022

Aktivt fra 2016


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: