Emner: SOS103-L Samfunnsstrukturer i endringTilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAHF-LÆFR Lektorutdanning med master i fremmedspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk)
MAHF-LÆHR Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap
MAHF-LÆNO Lektorutdanning med master i nordisk
MASV-LÆSF Lektorutdanning med master i sosiologi Fagfellevurdering - program - Høst 2022

Aktivt fra 2018


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: