Emner: ELMED212 Fjellmedisin


Rapporterer til studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRMEDISIN Medisinstudiet Rapport fra ekstern fagfelle for 2022 - Vår 2023


Tilhører studieprogram (i 2023):Aktivt fra 2018


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse: