Emner: HTEK102 Praksisutplassering i havteknologi


Rapporterer til studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
5MAMN-HTEK Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør)


Tilhører studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
5MAMN-HTEK Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør)

Aktivt fra 2018


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: