Emner: INFO104 Formelle metoder for informasjonsvitenskap


Rapporterer til studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-INFO Bachelorprogram i informasjonsvitenskap Vår 2023


Tilhører studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-AIKI Bachelorprogram i kunstig intelligens
BASV-INFO Bachelorprogram i informasjonsvitenskap Vår 2023
ÅRSV-INFO Årsstudium i informasjonsvitenskap

Aktivt fra 2020


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: