Emner: INFO300 Prosjekt og forskingsdesign for informasjonsvitenskap


Rapporterer til studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MASV-INFO Masterprogram i informasjonsvitenskap


Tilhører studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MASV-INFO Masterprogram i informasjonsvitenskap

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: