Emner: KJEM109 Kjemi grunnkurs


Rapporterer til studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-KJEM Bachelorprogram i kjemi


Tilhører studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-BIO Bachelorprogram i biologi
MAMN-FISK Profesjonsstudium i fiskehelse - akvamedisin
MAMN-HAVSJ Integrert masterprogram i havbruk (sivilingeniør)
MAMN-LÆRE Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk

Aktivt fra 2023


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: