Emner: MED6 Sjette semester medisinstudiet


Rapporterer til studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRMEDISIN Medisinstudiet Rapport fra ekstern fagfelle for 2022 - Vår 2023


Tilhører studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRMEDISIN Medisinstudiet Rapport fra ekstern fagfelle for 2022 - Vår 2023

Aktivt fra 2017


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: