Emner: MEVI310-8 Forskningserfaring og metode: Medias dekning av klimakrisen, årsaker og løsninger


Rapporterer til studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MASV-MEVI Masterprogram i medier og kommunikasjon


Tilhører studieprogram (i 2023):Aktivt fra 2023


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: