Emner: PHYS291 Databehandling i fysikk


Rapporterer til studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-PHYS Bachelorprogram i fysikk


Tilhører studieprogram (i 2023):Aktivt fra 2005


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse: