Emner: PSYK302G Fordypningskurs i kultur og psykopatologi; mental helse i et krysskulturelt perspektiv


Rapporterer til studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRPSYK Profesjonsstudiet i psykologi Fagfellevurdering - profesjonsstudiet i psykologi 2023 - Høst 2023


Tilhører studieprogram (i 2023):Aktivt fra 2005


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: