Emner: GOV323 Kvalitativ metode


Rapporterer til studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MASV-AORG Masterprogram i administrasjon og organisasjonsvitenskap


Tilhører studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MASV-AORG Masterprogram i administrasjon og organisasjonsvitenskap
MASV-GOV Masterprogram i politikk og forvaltning
MASV-PUBAD Master's Programme in Public Administration

Aktivt fra 2023


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: