Emner: KJEM124 Kjemisk syntese og analyse


Rapporterer til studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-KJEM Bachelorprogram i kjemi


Tilhører studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
5MAMN-ENER Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør)
5MAMN-MTEK Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør)
BAMN-KJEM Bachelorprogram i kjemi
MAMN-LÆRE Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk

Aktivt fra 2023


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: