Emner: MEVI203B Medieretorikk - bacheloroppgave


Rapporterer til studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-MEVI Bachelorprogram i medier og kommunikasjon Vår 2023


Tilhører studieprogram (i 2023):Aktivt fra 2015


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: