Emner: NUCLI357 Medisinsk ernæringsbehandling av voksne


Rapporterer til studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAMD-NUCLI Masterprogram i klinisk ernæring Fagfellevurdering - program - Høst 2023


Tilhører studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAMD-NUCLI Masterprogram i klinisk ernæring Fagfellevurdering - program - Høst 2023

Aktivt fra 2023


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: