INF102 - emnerapport 2004 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Undervisninga bestod av to førelesingar i veka, samt gruppeundervisning. Pensum var henta frå boka Frank Carrano, Walter Savitch, Data Structures and Abstractions with Java. Det vart gjeve to obligatoriske øvingar samt ein avsluttande skriftleg eksamen.

Strykprosent og frafall

61 studentar var oppmelde, 39 møtte og 36 bestod eksamen. Delen oppmeldte kvinner var 0%.

Karakterfordeling

Snittkarakteren var C og fordelinga slik: A:3, B:8, C:12, D:9 og E:4.

Studieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyrAndre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Nettbasert metode. Grunna svært låg svarprosent kunne ikkje desse evalueringane nyttast.

Oppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak