TYS201 - emnerapport 2007 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføringStrykprosent og frafall

Stryk: 1 student (25 %)

Karakterfordeling

B: 1 student
C: 1 student
D: 1 student

Studieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyrAndre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføringOppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak