DASP307 - emnerapport 2007 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Kurset ble gjennomført som planlagt.

Strykprosent og frafall

1 tok eksamen og bestod.  2 leverte ikke semesteroppgave selv om de deltok på all undervisning.

Karakterfordeling

1 bestått.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Tilgjengelig på nett.

Tilgang til relevant litteratur

Bra.  Kursnotater tilgjengelig på nett.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Trådløs nettilkobling i undervisningslokalet hadde varierende dekningsgrad.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Uformell samtale i undervisningstimen.

Oppsummering av innspill

Siteringsetikk og rettigheter viktig (men hørt før?).

Siteringsteknikk, referanser viktig.

Greit at kurset var fleksibelt.

Kurset er praktisk anlagt, kunnskapene og ferdighetene kan anvendes
direkte i skriving av oppgaver, artikler osv.

Informasjon om LaTeX nyttig men vanskelig å installere for de som
er nybegynnere i LaTeX; trenger bedre støtte fra IT-avdelingen.

Det meste nyttig og relevant, noe var gjentagelse  (tekststruktur,
kohesjon osv)

Greit at det ikke var så mye pensum.

Eksamen: ønskelig med mappeevaluering med små oppgaver og
refleksjonstekster, og tilbakemelding på oppgavene fra læreren.

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Det er ønskelig med en revidering av studieplanen slik at eksamen er mappeevaluering.