RUS301 - emnerapport 2004 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføringStrykprosent og frafall

Antall stryk 0, antall avbrutt 0, totalt 0 %

Karakterfordeling

Gjennomsnittskarakter C. Dårligere resultat enn forventet.

Studieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyrAndre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføringOppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak