TPBAANA - emnerapport 2008 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Emnet undervises høst + vår med eksamen i vårsemesteret.

Strykprosent og frafall

Ny eksamen høst 2008:
1 oppmeldt og denne bestod.

KarakterfordelingStudieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyrAndre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføringOppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak