PSYK106 - emnerapport 2008 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføringStrykprosent og frafall

127 oppmeldt - 93 møtt - 87 bestått - 6 stryk

Karakterfordeling

A:3  B:23  C:31  D:20  E:10   Snitt C

Studieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyrAndre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføringOppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak