OD3PRO-K4 - emnerapport 2008 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Etter planen, men svært alvorlig at det mangler passende pasienter i faget

Strykprosent og frafallKarakterfordelingStudieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyrAndre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Antall svar 34.

Oppsummering av innspill

godt læringsutbytte, stor arbeidsmengde, 25% hevder de ikke har fått tilbakemelding!, for dårlig lærerstøtte,mye ventingbra fornøyd med de fysiske arbeidsforholdene, noen ønsker mer klinisk tjeneste i faget, mangelfulle kvalifiaksjoner hos en del lærere, mangel på pasienter 

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Bekymret mht progresjon.  Det ser ut til at flere studenter er av den oppfatning at det er mangelfulle kvalifikasjoner blant noen av de kliniske lærerne.  Mangelen på egnede pasienter hindrer god progresjon (og mulighet for kravoppnåelse?).  Det er dokumentert at alle studenter har hatt lærersamtaler.