PSYK201 - emnerapport 2008 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføringStrykprosent og frafall

23 oppmeldt - 20 møtt og bestått.

Karakterfordeling

A:4  B:14  C:0  D:2  E:0    Snitt B

Studieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyrAndre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføringOppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak