MOL310 - emnerapport 2008 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Kurset går for første gong våren 2008. 

Rimelig greit med unntak av at en foreleser glemte timene sine to ganger dette skapte problemer for gjennomføringen av resten av kursetog førte til reduksjon av pensum og gjennomføringen av kollokviene. 

Strykprosent og frafall

Kandidat	Total		K/M
Oppmeldt	20		13/7
Møtt		19		13/6
Bestått		17		13/4
Stryk%	        11		0/2	
Studiepoengproduksjon: 170

Karakterfordeling

A: 4 (23,5%) B: 4 (23,5%) C: 5 (23,8%) D: 4 (23,5%) E: 0
Snitt: C

Studieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

OK

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Dette ble dessverre ikke gjennomført - det var svært viktig da både pensum og lærebok var endret

Oppsummering av innspillEv. underveistiltak

?? - skifte tider

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Kurset er svært viktig det har sine paralleller ved de fleste andre universiteter i norge og utenlands - Lærebøkene på dette nivået er varierende og jevnt over av ringe kvalitet - Sammenlignet med flere basal lærebøker i Biokjemi/molekylærbiologi faller de gjennom. Dett kan løses ved at det  innføres en felles stor lærebok i Molekylærbiologi/Biokjemi til bruk i de fleste  emnene på 100, 200 og 300 nivå (Eks Voet &Voet & Pratt Fundamentals of biochemistry) - Denne boken blir jevnlig oppdatert med gode figurer, er gode rent pedagogisk og har web ressurser til selvstudium - nivåheving for kurs på 100, 200 og 300 nivå kan justeres med ekstralitteratur og organiseres via intranett MBI.