OD1ORBI1 - emnerapport 2008 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Bra.

Strykprosent og frafall

Emnet bruker vunderingsformen Bestått/Ikke bestått.
48 stk oppmeldte på eksamen, 1 stk møtt ikke frem til eksamen.
Alle 47 stk som møtt frem til eksamen bestått eksamen.

Karakterfordeling

Alle som møtt frem til eksamen fikk “Bestått”.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Ligger på mi side.

Tilgang til relevant litteratur

Informasjon gitt i begynnelse av kurset. Relevante bøker var i Studia før kurset begynte.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Lokalet er bra og utstyr fungerer stort sett bra. Av og til noe problemer med utstyr.

Andre forhold

-

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Ingen svarte i evalueringen. Årsaken kan være at kurset blir arrangert i sluttet av semesteret.

Oppsummering av innspill

Praktisk arrangering av kurset gikk stort sett bra. Og studentene var motiverte og jobbet fint I gruppene. Kursmateriale bygynner å være gamle og slitne og burde bli erstattet med nye.

Ev. underveistiltak

-

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Kurset gikk stort sett bra. Det kunne være fint at studentene kunne ha adgang til betre/nyere kursmateriale.