TPBAANA - emnerapport 2009 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføringStrykprosent og frafall

Vurdering i emnet finner sted i vårsemesteret.

KarakterfordelingStudieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyrAndre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføringOppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak