OD3PRO-K4 - emnerapport 2009 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Noe mangel på egnede pasienter

Strykprosent og frafall

alle fortsetter kurset

KarakterfordelingStudieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

En del problemer med tannlegeutstyret - lang responstid på reparasjoner (mikroskop/lyskilder)

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføringOppsummering av innspill

For få lærere-
Stor kvalitesforskjell på lærerne

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Behov for økt kompetanse i lærerstaben
Kortere responstid på raparasjon av utstyr
Bedre tilgang på egnede pasienter