INFO110 - emnerapport 2009 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Jeg var ganske fornød med dette i år. Det er kommet et klart tematisk skille mellom INFO110 og INFO114 iom omleggingen av det siste emnet. Det som er litt synd er at INFO110 dermed ikke går inn på sosiale vevting i det hele tatt, slik at f eks IKT-studentene ikke får noe om dette.
Det praktiske øvingsopplegget vi kjørte ble nok for lett for enkelte studenter, så vi må vurdere å stramme det opp en del.
Eksamenstiden var kortet ned til 3 timer, hvilket var mye bedre enn i fjor.

Strykprosent og frafall

Strukprosenten var 16% hvilket jeg synes er greit. Enkelte studenter prøver tydeligvis å gå opp til INFO110 uten å ha lest særlig mye, og det kan vi ikke godta. 
Frafallet er alt for høyt. Det er særlig fra bachelorprogrammet i informasjonsvitenskap at frafallet er høyt, men jeg har ikke grunnlag for å si om det er INFO110 eller andre emner eller en kombinasjon som er problemet her. Det er i hvert fall alvorlig at vi mister så mange av våre egne kjernestudenter så tidlig i studiet.

Karakterfordeling

Karakterene er litt skjeve med klart flest B-er, men med flere C-er og flere D-er enn A-er. Det er mulig at emneoppgaven trekker litt opp. Ellers bør snittet litt ned til neste år.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Jeg mener at dette gikk greit, gitt ytelsesproblemene (dvs for lang responstid) med Studieportalen, som det ikke ser ut til at noen er interessert i å gjøre noe med.

Tilgang til relevant litteratur

Den nye læreboken var av Boddy m fl var kanskje litt enkel, men mye mer passende faglig og bedre strukturert enn bøkene vi har brukt de siste semestrene.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Dette gikk greit.

Andre forhold

Jeg kan ikke se å ha fått noen karakterstatistikker for vårsemestret 2009 på ordinær måte. Institutet bør ha rutiner for å sende disse ut etter hvert semester per epost eller legge dem ut på internveven. Jeg har fått opplyst at de ligger på et fellesområde for administrasjonen, men det er ikke alle maskiner som er satt opp slik at de har tilgang til fellesområdene, så det er ikke bra nok.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføringOppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Faglærers samlede vurdering,inkl. forslag til forbedringstiltak
Emnet ser ut til å ha funnet en grei form nå, selv om det selvsagt kan forbedres på mange områder. Øvingsopplegget bør utvides og gjøres mer utfordrende. Læreboken vi har nå er ikke verst, men jeg skulle fremdeles gjerne funnet en som passer enda bedre for et IS-fag ved et samfunnsvitenskapelig fakultet.