ALLV202 - emnerapport 2005 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Gjennomføringen var grei, ukentlige 3-timers økter med godt oppmøte av ca. 28 studenter.

Strykprosent og frafall

Se FS-rapport.

Karakterfordeling

Se FS-rapport.

Studieinformasjon og dokumentasjon

var bra.

Tilgang til relevant litteratur

var bra.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Undervisningsrommet var dårlig egnet, men
vi kom bra fra det med en bærbar cd-spiller.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Evalueringsskjema.

Oppsummering av innspill

Veldig fine innspill, som lover godt for fremtiden.

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Et forholdsvis vellykket kurs, med bedre resultater enn forventet. Betydelig studentaktivitet på seminaret. 
Forbedringspotensiale: Et mer konsentrert
pensum med mindre anledning til frie studentvalg.