ALLV201 - emnerapport 2005 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Felles undervisning med seminaret på ALLV202; se emnerapport for ALLV202 høst 2005.

Strykprosent og frafall

Se FS-rapport.

Karakterfordeling

Se FS-rapport.

Studieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyrAndre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføringOppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak