OD1ORBI1 - emnerapport 2009 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Praktisk gjennomføring gikk bra. 

Strykprosent og frafall

Av 45 studenter som møtt til eksamen strøk ingen (Strykprosent 0%). Itillegg en student oppmeldt, men møtt ikke til eksamen.

Karakterfordeling

Studentene får ikke karakter, men bestått/ikke bestått. Alle 45 stk fikk bestått. 

Studieinformasjon og dokumentasjon

Informasjon var lagt ut i mi side.

Tilgang til relevant litteratur

Anbefalt litteratur var lagt ut i mi side. Itillegg ble pensum presentert på den første forelesningen.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

I utgangspunktet bra lokaler og undervisningsutstyr. Det var et litet problem at en av to prosjektorene i histologisalet virket ikke hver gang.

Andre forhold

Undervisningsmateriale begynner å være gammel og mangelful, men læreren har ikke kunnet å finne materiale som kan erstatte det gamle materialet.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføringOppsummering av innspill

Eksamen gikk bra, og stort sett studentenes eksamensvar var ganske gode og gode.

Ev. underveistiltak

Kurset burde få en del nytt kursmateriale.

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Det samme opplegg skal brukes i framtid.