MEVI104 - emnerapport 2010 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Kursen Mevi 104 gick enligt planerna hösten 2010. Jag kan inte se att det var några problem, vad gäller undervisning och studentuppslutning. En student klagade på att jag talade för mycket på föreläsningarna om sådant som inte stod på pensum. Men studenterna tycks på det hela ha varit nöjda, eftersom jag fick applås vid sista föreläsningen.

Strykprosent og frafallKarakterfordelingStudieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Däremot är det alltid något problem med undervisningsutstyr, det vill säga DVD-apparat, display och projektor. Jag har fått hjälp av IT-avdelninge med att ordna en del, men fortfarande är DVD-apparaterna placerade så lågt, nästan vid golvet, i skåpet under pulten, att man man nästan måste sätta sig ned. Det är dessutom så mörkt att man knappt ser knapparna/funktionerna på apparaterna. De sa att de skulle lyfta dem högre upp, men det blev inte gjort under hela hösten.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføringOppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Hösten 2011 ska jag vara forskningsfri, och istället kommer Torgeir Uberg Nærland att ansvara för kursen. Det kan bli aktuellt med visst byte av kurslitteratur.