IF - instituttrapport 2010 vår

Instituttsledelsens vurderinger

Studieprogrammet; profil, struktur, forekomst av felles undervisning og emner spesielt utviklet for studieprogrammet, faglig- sosiale aktiviteterPraktisk gjennomføringSøkertall per studieplass, gjennomføring, strykprosent og frafallKarakterfordelingRessurstilgangKommentar til studentevalueringene inkl. opplysninger om studentene opplever kullfølelseStudieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturInstituttsledelsens samlede vurderinger,
inkl. forslag til forbedringer