RELVI250 - emnerapport 2010 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

En rekke forskjellige undervisningsformer: forelesning, seminar, symposium, møtetider, individuell veiledning

Strykprosent og frafall

Møtt og bestått 78%

Karakterfordeling

Snittkarakter C

Studieinformasjon og dokumentasjon

Infomøte, aktiv bruk av MiSide, regelmessige møtetider 

Tilgang til relevant litteratur

Problem med en pensumbok som viste seg å være utsolgt hos forlaget

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Greie, med unntak av at auditorium A på Dragefjell er ikke egnet til gjennomføring av symposium

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

To diskusjoner med representanter fra fagutvalget

Oppsummering av innspill

En del konkrete innspill som ikke kan oppsumeres. 

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Positiv at alle som har møtt fikk bestått. Studentene var delvis veldig kreative ved å finne tema for oppgavene, men besvarelsene viste en del svagheter i kildebruk/kildekritikk, evne til å finne relevant litteratur og systematisk refleksjon. En konkret endringsforslag vil bli diskutert i fagmiljøet.