RELV105 - emnerapport 2010 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Etter planen.

Strykprosent og frafall

68 oppmeldte studenter, 59 møtt og 56 bestått.  

Karakterfordeling

Gjennomsnittskarakter B

Studieinformasjon og dokumentasjon

Det ble gitt 26 dobbelttimer i dette emnet samt ledete kollokvier.

Tilgang til relevant litteratur

Bøker og kompendium ble solgt på Studia.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Et stort auditorium på Dragefjellet og et auditorium i Jus II. Begge hadde utstyr til powerpoint som fungerte.

Andre forhold

 Samarbeidet med Richard Natvig, Pål Steiner, Håkan Rydving og emneansvarlig, Ingvild Sælid Gilhus, om undervisningen fungerte utmerket.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføringOppsummering av innspillEv. underveistiltak

Ingen evaluering.

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

En revisjon av deler i pensum er ønskelig. Det gjelder særlig noen av artiklene i kompendiet.