SOS105 - emnerapport 2010 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Emnerapport SOS105 – vår 2010. OJO, emneansvarlig/faglærer

A. Gjennomføring

Praktisk gjennomføring OK. Av 17 oppmeldte kandidater deltok 10-12 på forelesninger. Litt varierende oppmøte (jfr. Studentevaluering). 

Greit resultat. Av 13 besvarelser, ingen stryk, 5 A/B, 8 C/D. Ny ekstern sensor på emnet, fra Høyskolen i Lillehammer. Litt krevende pga relativt åpne oppgaver, ingen ”enkel” fasit, forutsetter full oversikt over og emnets helhet. Førte til en noe mer ”kritisk” bedømmelse fra ekstern sensor ifht faglærer.

Informasjon gjennom studentportalen, meldinger og fellesmail. Flere utsendelser fra faglærer, om opplegg og innspill til forelesninger osv.

Ingen problemer med bøker og kopisamling. Noen utskiftninger i kopisamling, uten problemer.

B. Rammevilkår 

Seminarrom på Studentsenteret stort nok, men litt rotete. Måtte tilkalle IT-asvarlig to ganger pga innloggingsproblem (maskin feil avlogget).

C. Kommentarer til studentevaluering 

Brukte standard skjema, i en utvidet pause siste forelesning. 
-	Besvarelser i tråd med eget inntrykk fra forelesninger. Noen studenter stabile, godt arbeidende og relativt interesserte + fornøyde. Noen litt mer variable.
-	Litt uheldig at litt misnøye med seminarundervisningen ikke ble signalisert og fanget opp underveis. Kunne vært rettet (noe) opp gjennom initiativ fra min side. Med så liten gruppe kan forelesningene gripe inn i seminarene, hvis det er behov. 
-	Nok en gang viser det seg at de obligatoriske innleveringsoppgavene oppleves som svært utbytterike. 

D. Samlet vurdering

Alt i alt ”greit nok” på de fleste punkter, men det er ikke godt nok, slik jeg ser det. Bør være mulig å engasjere og mobilisere til større innsats – og dermed større studieglede og bedre resultater. At de fleste er middels ”fornøyd” generelt sett og bare 1 student svarer ”svært fornøyd” på dette, mens 2 svarer litt misfornøyd, viser kursets ”middelmådighet”. Tanker om forbedringer: Med så små grupper må det være mulig med en mer direkte toveis kommunikasjon i undervisningen, basert på tydligere krav til studentene, bl.a. for framleggelse og kommentarer fra faglærer, med faglæreres ”etterlesninger”, tett kobling til arbeid i seminargruppene, samt utnyttelse av engasjement i skriving av obligatorisk oppgave. En noe mer avgrenset emneprofil kan også vurderes. Nå er det stor bredde, som kan gi en viss ”overfladiskhet” og hemme fordyping og engasjement. 

Strykprosent og frafallKarakterfordelingStudieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyrAndre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføringOppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak