PSYK106 - emnerapport 2010 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

16 samlinger á 2 timer

Strykprosent og frafall

115 tok eksamen, 85 kvinner. 10 stryk/avbrutt eksamen

Karakterfordeling

4 stk fekk A. 31 stk fekk B. 33 stk fekk C. 25 stk fekk D. 12 stk fekk E.

Studieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyrAndre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføringOppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak