PSYK201 - emnerapport 2010 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

2 samlinger á 3 dager, inkl. kurs i EndNote og litteratursøk.

Strykprosent og frafall

Ingen

Karakterfordeling

38 oppmeldte, 30 kvinner. Etter justerende muntlig eksamen fekk 17 A, 9 stk fekk B. 12 stk fekk C

Studieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyrAndre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføringOppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak