INFO110 - emnerapport 2010 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Gjennomførte 15 forelesninger hvorav to var gjesteforelesninger. De eksterne forelesningene var fra It’s Learning og Accenture. Tilbakemeldinger fra studentene tyder på at dette var både interessant og lærerikt.

Strykprosent og frafall

Et frafall på 18, og bare to studenter som ikke besto eksamen, synes jeg er faktisk er ganske bra.

Karakterfordeling

Snittkarakteren for faget ble C, og det er en overvekt av B i forhold til E. Jeg mener dette er ganske bra for å være et introduksjonsfag. 

Studieinformasjon og dokumentasjon

Studentportalen har kontinuerlig blitt oppdatert, og forelesningsnotater har blitt publisert før hver forelesning. Det ble opprettet et forum for diskusjon, og alle studentene har blitt meddelt endringer via meldingsfunksjonaliteten på kurssidene. 

Tilgang til relevant litteratur

Pensum har vært dekkende for hva kurset krevde.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyrAndre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføringOppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Det virker etter mitt skjønn at kursopplegget fungerer som det skal. Det er imidlertid å anse som et ”krevende” kurs da det kun gis en samlet karakter. Jeg synes ikke at det trengs å endres på noe her, men jeg (og evt. kursbeskrivelsen) kan bli flinkere til å formidle dette til studentene tidlig i kurset. 

Det kan med fordel gjøres endring i kursbeskrivelsen slik at det står svart på hvitt at faget inkluderer gruppearbeid.