OD1ORBI1 - emnerapport 2010 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Bra

Strykprosent og frafall

Emnet bruker vurderingsform Bestått/Ikke bestått.
52 stk oppmeldte på eksamen, 1 stk møtt ikke frem til eksamen.
Alle 51 stk som møtt frem til eksamen bestod eksamen.

Karakterfordeling

Alle som møtt frem til eksamen fikk “Bestått”

Studieinformasjon og dokumentasjon

Emnebeskrivelse lagt ut i Studentportalen, mi side. Andre informasjon gitt i begynnelsen av forelesningsserie. Paraktiske kursmaterialet gitt i begynnelsen av det praktiske kurset.

Tilgang til relevant litteratur

Relevante bøker i Studia.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Lokalet er bra og utstyr fungerer stort sett bra. Av og til noe problemer med utstyr. 

Andre forhold

Praktiske kursmateriale er gamle og litt slitne.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

6 studenter av 51 deltok i undersøkelse. Svarprosent var altså lav (12%).

Oppsummering av innspill

Studentene var stort sett nøjde med kurset. Faglige innholdet og arbeidsmengden var passe. Organiseringen av kurset og pedagogiske nivået var grei. Det var noe få kommentarer om kursmaterialet, som er gammel og en del slitet. På andre siden likte studentene om at de hadde det første odontologiske emnet.

Ev. underveistiltak

-

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Pga at svarprosenten var lav, er det usikkert hvor mye vekt en kan legge på undersøkelsen. Men generelt sett gikk kurset greit.t skulle være fint å få tak nyere kursmateriale, men det er svært vansklig å få tak i.